Mức độ 4  TEST QUY TRÌNH MỨC ĐỘ 4

Ký hiệu thủ tục: Test QT
Lượt xem: 271
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cơ quan thực hiện abc

Địa chỉ cơ quan giải quyết

Địa chỉ cơ quan giải quyết abc

Lĩnh vực Công thương
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết abc ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Kết quả thực hiện abc


Phí

100000 VNĐ

Lệ phí

Có lệ phí

Căn cứ pháp lý

Căn cứ pháp lý abc

Trình tự thực hiện gồm các bước abc

Thành phần hồ sơ gồm abc

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tải về

Yêu cầu, điều kiện thực hiện : Không

Bư chính công ích abc