Tình hình xử lý hồ sơ năm 2024
Hồ sơ tiếp nhận
0
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
0
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 22/07/2024 15:04:19

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
    Đang tải danh sách...
Số lượt truy cập
6961294
Đang online: 2
Hôm qua: 293
Tháng trước: 18615
Giới thiệu

DỊCH VỤ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Thông báo về việc triển khai trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2019 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm

Ngày 22 tháng 01 năm 2019, Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã ban hành Thông báo số 175/TB-BQLATTP về việc triển khai trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2019

Nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thông báo:

1. Kể từ ngày 15/01/2019, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được quyền lựa chọn nhận kết quả trực tiếp tại Ban Quản lý hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích phát trả kết quả tại nhà.

2. Trường hợp lựa chọn thực hiện việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thì tổ chức, cá nhân đăng ký tại quầy tiếp nhận hồ sơ.

3. Thanh toán đầy đủ, kịp thời giá cước dịch vụ mà mình có trách nhiệm thanh toán cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

4. Tổ chức, cá nhân có quyền phản ánh, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về các hành vi vi phạm của nhân viên bưu chính trong quá trình chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

5. Nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng dịch vụ các cá nhân, tổ chức vui lòng liên hệ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ban Quản lý An toàn thực phẩm, địa chỉ số 18 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1 để được hướng dẫn cụ thể.

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Đăng nhập/Đăng ký
1
Đăng ký/Đăng nhập
Lựa chọn DVC
2
Lựa chọn DVC
Nộp hồ sơ trực tuyến
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
Theo dõi kết quả
4
Theo dõi kết quả
Nhận kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN