CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 6 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 Test QT Mức độ 4 TEST QUY TRÌNH MỚI Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Công thương
2 CT04 (Cấp đổi) Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Công thương
3 CT02 (Cấp lại có thẩm định) Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Công thương
4 YT24 Mức độ 3 Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Y tế
5 NN07 Mức độ 3 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công Thương về hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Nông nghiệp
6 NN06 Mức độ 3 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản ( trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận) Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Nông nghiệp