Mức độ 3  Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công Thương về hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Ký hiệu thủ tục: NN07
Lượt xem: 6504
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Nông nghiệp
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Ban Quản lý An toàn Thực phẩm

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

13 ngày

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm hoặc văn bản từ chối xác nhận kiến thức nêu rõ lý do.Phí

không 

Lệ phí

Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm: 30.000 đồng/người

Căn cứ pháp lý

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011; - Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; - Thông tư số 149/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm.

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý An toàn Thực phẩm (Số 18 Cách Mạng Tháng 8, Quận 1), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).

Bước 2:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định cấp Biên nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3:

- Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị cáp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm hợp  lệ, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian, địa điểm tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân.

- Sau 03 ngày làm việc kề từ ngày tổ chức kiểm tra, đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân đạt yêu cầu (đã trả lời đúng trên 80% câu hỏi ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành trong bài kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm).

Bước 4:

Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý An toàn Thực phẩm hoặc có thể đăng ký dịch vụ nhận kết quả qua bưu điện.


+ Đối với tổ chức: * Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Theo mẫu); * Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Theo mẫu); * Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức); * Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. + Đối với cá nhân: * Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Theo mẫu); * Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân; * Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.


File mẫu:

  • Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Tải về
  • Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. (Đề nghị cập nhật thông tin theo file excel đính kèm) Tải về

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm chỉ cấp cho những người đã trả lời đúng từ 80% tổng số câu hỏi (gồm các câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành) trở lên.

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi