Mức độ 3  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Ký hiệu thủ tục: CT02 (Cấp lại có thẩm định)
Lượt xem: 736
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công thương
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Ban quản lý An toàn Thực phẩm

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị hợp lệ, căn cứ hồ sơ lưu, Ban quản lý An toàn Thực phẩm xem xét và cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trường hợp từ chối cấp lại, phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Phí

Phí cơ sở kinh doanh thực phẩm: 1.000.000 đồng/lần thẩm định/cơ sở

Phí cơ sở sản xuất thực phẩm: 2.500.000 đồng/lần thẩm định/cơ sở

Lệ phí

Phí cơ sở kinh doanh thực phẩm: 1.000.000 đồng/lần thẩm định/cơ sở

Phí cơ sở sản xuất thực phẩm: 2.500.000 đồng/lần thẩm định/cơ sở

Căn cứ pháp lý

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; - Nghị định số 38/2012 /NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; - Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương về quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; - Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương về hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; - Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ sở kinh doanh các loại bia; rượu, cồn và đồ uống có cồn; nước giải khát; sữa chế biến; dầu thực vật; bột và tinh bột; bánh, mứt, kẹo; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm;Thực hiện việc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý An toàn Thực phẩm.

Bước 1:

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban quản lý An toàn Thực phẩm (Số 18 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, quận 1), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).

Bước 2:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban quản lý An toàn Thực phẩm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định cấp Biên nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3:

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Ban quản lý An toàn Thực phẩm có văn bản yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản doanh nghiệp phải bổ sung hồ sơ, quá thời hạn nêu trên Ban quản lý An toàn Thực phẩm có quyền hủy hồ sơ.

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc ể từ ngày nhận được Đơn đề nghị hợp lệ, căn cứ hồ sơ lưu. Ban quản lý An toàn Thực phẩm xem xét và cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

+ Trường hợp từ chối cấp lại Giấy phép, Ban quản lý An toàn Thực phẩm phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp.

Bước 4:

Doanh nghiệp căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh hoặc có thể đăng ký dịch vụ nhận kết quả qua bưu điện.


- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (theo Mẫu 1c, Phụ lục I Thông tư 58/2014/TT-BCT); - Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã được cấp (bản sao có xác nhận của cơ sở; đối với trường hợp Cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý, mặt hàng kinh doanh); - Văn bản, tài liệu chứng minh sự thay đổi (bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).


File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. Tải về
  • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở sản xuất mẫu 2A), (đối với cơ sở kinh doang mẫu 2B), (đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh mẫu 2A và 2B). Tải về
  • Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về ATTP của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở Tải về

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. - Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh.